Külaseltsist

  1. Organisatsiooni nimi – MTÜ Kulna Külaselts

  2. Organisatsiooni asutamise aeg: 22.04.2010.a.

  3. Juriidiline vorm: mittetulundusühing

  4. Asukoht: Raja tee 17, Kulna küla, Lääne-Harju vald, Harjumaa 76613

  5. Asutajad, liikmed: Mittetulundusühingul on ~85 liiget (2019 seisuga) koos juhatuse liikmetega, kuid ühingu tegemistes löövad kaasa ka teised külaelanikud.

  6. Juhatuse liikmed: Heleri Haiba (juhatuse esimees), Anton Amelin, Erik Teinemaa, Kairi Kaarlaid, Kristiina Veldemann, Märt Mathisen, Rene Teeäär.

  7. Lühiülevaade organisatsiooni senisest tegevusest: Aktiivsed Kulna küla elanikud tegid koostööd juba enne külaseltsi loomist, kuid ühistegevuse paremaks korraldamiseks loodi 2010. aastal MTÜ Kulna Külaselts. Kulna Külaselts on organiseerinud erinevaid üritusi, nagu kelgupäev, jõulukuuskede põletamine, korraldanud mitmed heakorratalguid, mil on korrastatud küla teedeäärseid alasid, puhastatud kuivenduskraave jmt, rääkinud kaasa erinevates Keila valla arenguküsimustes ning kaitsnud külaelanike huve Keila ringtee ja gaasitrassi planeerimisel. Silmapaistvaimaks projektiks on Tammermaa Kiigepargi rajamine 2018. aastal.

Vaata tehtud projekte.

  1. Planeeritavad edasised tegevused: Organisatsioon jätkab oma põhikirjaliste eesmärkide elluviimisega, arendada küla, parandada elukeskkonda ja küla heakorda, tõsta turvalisust, seista hea külaelanike huvide eest (nt taotleda kiirusepiiranguid, taotleda jalgrattateede rajamist jms) ning kõiges selles kaasata külaelanikke küla tegemistesse, teha koostööd kohaliku omavalitsusega ning viia ellu erinevaid arendusprojekte.

  2. Külaseltsi põhikirja leiad siit.

Külaelanike kuulumine seltsi

(hiirega üle graafiku liikudes näed täpsemaid numbreid)