Tammermaa KiigeparkAlates 2017. a. sügisest on Kulna Külaselts vastavalt Vallavalitsuselt saadud volitustele tegelnud Tammermaa Kiigepargi rajamisega Tamme tee 5 asuvale metsasele kinnistule. Rajatud on esmased juurdepääsud ja paigaldatud kiiged, ronimisköis, tasakaalulint jmt. Eeldatavalt pakub park nüüd kogu külarahvale meeldivat võimalust kodu lähedal mõnusalt looduses liikuda ja aega veeta.

Pargi arendustööd jätkuvad.


Kulna Külaselts


Tammermaa Kiigepargi projekt on saanud rahalist toetust 1800 € ulatuses KOPi programmi meetme 2 'elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine' raames (vt lähemalt lehelt Projektid). Lisaks on Kiigepargi rajamist nii rahaliselt (500 € ulatuses) kui ka nö moraalselt ja sisuliselt (andes vallale kuuluva maa külaseltsi kasutusse ja toetades operatiivse asjaajamisega) toetanud varasem Keila ja praegune Lääne-Harju vald. Külarahvas tänab!